คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ 14-15 พ.ค.62 เปิดเตรียมความพร้อม เฉพาะระดับชั้น ป.1-ป.6 (จัดโต๊ะ รับหนังสือเรียนอุปกรณ์​การเรียน)​ และวันที่ 16 พ.ค.62 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล2-ป.6 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามให้ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ปีการศึกษา 2562 ทุกคน รวมทั้งนักเรียนที่ได้แจ้งเข้าเรียนใหม่ไว้กับทาง ร.ร.แล้ว ให้มารับค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.  อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562