ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน​2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เวลา 08.30 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดมาติการราม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read More

กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ 14-15 พ.ค.62 เปิดเตรียมความพร้อม เฉพาะระดับชั้น ป.1-ป.6 (จัดโต๊ะ รับหนังสือเรียนอุปกรณ์​การเรียน)​ และวันที่ 16 พ.ค.62 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล2-ป.6

Read More

การรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามให้ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการามตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ปีการศึกษา 2562 ทุกคน รวมทั้งนักเรียนที่ได้แจ้งเข้าเรียนใหม่ไว้กับทาง ร.ร.แล้ว ให้มารับค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. 

Read More