เข้าร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำนาจ นุ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการมาปรับใช้กับการเรียนการสอนและชีวิตประจำวัน

Read More

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดกิจกรรมกษิณา มุฑิตาลัย แด่คุณครูสุภาวดี สรรพชัยยุทธ์ ในโอกาสที่ครบอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

Read More

กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ เมืองทองธานี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้งานกับการเรียน และในชีวิตประจำวัน

Read More