ฝ่ายบริหารงาน

นายอำนาจ นุ่มแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน