ขอขอบคุณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลห้วยกรด ที่อนุเคราะห์ตรวจฟันและทาฟลูออไลด์วานิชให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร