โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน​2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เวลา 08.30 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงความคิดเห็น