กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ เมืองทองธานี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้งานกับการเรียน และในชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร