เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดกิจกรรมกษิณา มุฑิตาลัย แด่คุณครูสุภาวดี สรรพชัยยุทธ์ ในโอกาสที่ครบอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

แสดงความคิดเห็น