งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดกิจกรรมกษิณา มุฑิตาลัย แด่คุณครูสุภาวดี สรรพชัยยุทธ์ ในโอกาสที่ครบอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร