เข้าร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำนาจ นุ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเยี่ยมชมนิทรรศการมาปรับใช้กับการเรียนการสอนและชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร