พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อครูที่ประสาทวิชาความรู้

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร