ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจและแจ้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562

แสดงความคิดเห็น
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร